تبلیغات
ولایت آقا - تیم های انتخاباتی کم کم گوچکتر و واضح تر میشوند/اخلاق انتخاباتی مهم ترین رکن سبک جامعه مداری

ولایت آقا
 
با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم

هرچه به انتخابات ۹۲نزدیکتر میشویم لحظهای تپش قلب طرفداران حذبها و افراد بیشتر  شده و بگو مگوها بیشتر 


اما باید اخلاق و رفتار ها از الان مشخص شود،دوربینها زوم شود،چشم ها وگوشها برای هر حرفی  حاضر شود


درجامعه اصل  انتخاباتی اخلاق و رفتارهای سیاسی قبل رغابت  میباشد،پس باید کمی بیشتر تیغمان را تیز کنیم

مومن بودن و بی الایش زندگی کردن در افراد انتخاباتی مهم میباشد،رفتارهای سیاسی

شخص مورد نظر،بیانیه های ان،گفتمان های سیاسی افراد کابینه شخص مورد نظر شما،از جان خود مایه گذاشتن.وغیروه ،،،،،،اینها و انچه که مورد احتیاج یک انتخابات اخلاقی و قوانونی میباشد همه وهمه این موارد اگر در فردی باشد میتوان به ان اطمینان کرد و فرد اصلح را به ان اطلاق نمود

اخلاقهای گوناگون انتخاباتهای گذشته و همینطور انتخابات سال ۸۸مارا برای یک ازمایشی دیگر حاضر کرده 

ماهستیم که باید فرمان روای ذهن بوده و با فکر ومنطق زندگی اینده ی خود را رغم بزنیم.افراد های انتخاباتی را بسنجیم.انان را زیر تیغ تیز ذهن خود قرار داره و از ارزشهای ان باخبر شویم.اینجاست که  ما از حیوان جدا شده و این عقل  ومنطق ماست که دنیای پیشرفته را رغم میزند

امیدها و ذهنها و فکرها همه وهمه به سوی انتخابات پیش روست.با تنگ تر شدن حذبها انتخاب باید هم برای برخی سخت و هم اسان شود و این ذهن و منطق است که اسانی و سختی انتخابات را مشخص میکند

وظیفه ی ما هم کمی سخت میباشد.اشنا کردن مردم کوچه و بازار و امینطور دوست و رفیق خود یک اصل میباشد

امام صادق میفرماید خداوند حفظ میفرماید کسی را که رفیق خود را حفظ میکند

یکی از موارد حفظ رفیق این است که او را از انتخاب اشتباه حفظ کنی


طبقه بندی: خبر،  انتخابات، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 توسط ولایتمدار
تمامی حقوق مطالب برای ولایت آقا محفوظ می باشد